Onze werkwijze
  • Bespreking en analyse van de bestaande situatie, met aandacht voor de “contenant” (juridische structuur) alsook voor de “contenu” (de vermogensbestanddelen zelf).
  • Bespreking en formulering van de verschillende doelstellingen rekening houdende met de  tijdshorizon
  • In functie hiervan optimalisatie van de “contenant” (juridisch) en “contenu” (financieel)
  • Op zoek gaan naar de verzekeringsmaatschappij alsook eventueel vermogensbeheerder die deze beide parameters het best kan invullen
  • Implementatie van de oplossing
  • Verdere opvolging en rapportering via maandelijks gedetailleerd globaalrapport.